آکادمی کسب و کار دکتر حمید فرهمند
راهکارهای انگیزش نسل Z

راهکارهای انگیزش نسل Z


از طریق فلسفه سازمان شاد

حمید فرهمند

ویدئو آموزشی به همراه پی دی اف پاور پوینت

حجم: 500 مگابایت

Image
سمینار حضوری
‘’ جادوی استخدام فروشنده’’

مدرس: دکتر حمید فرهمند
مشاور استخدام بیش از ۱۰۰ کسب و کار ایرانی و بین المللی
مبلغ سرمایه گذاری : ۷۷۷ هزار تومان
تاریخ : جمعه ۱۶ تیرماهمخاطبان دوره :
✅ صاحبان کسب و کارهای کوچک ، متوسط و بزرگ
✅ مدیران و کارشناسان منابع انسانی و استخدام
✅ صاحبان فروشگاه ها و مغازه ها
✅ و هر کسی که میخواهد یکبار برای همیشه روش های صحیح استخدام را یاد بگیرد..
کتاب ها
Image

سازمان شاد

چگونه سازمانی شاد و در نتیجه سود ده داشته باشیم
Image

خودت باش اما خوب باش

ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دوﺳﺖ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
logo-samandehi